04/01/2018 10:51
Xem với cỡ chữ

Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ

Ngày 29/12/2017, tại Trụ sở chính VDB, Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tái cấu trúc Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá đề tài có tính khoa học và giá trị thực tiễn cao. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu xếp loại đề tài ở mức đạt và đưa ra kiến nghị các vấn đề nhóm thực hiện đề tài cần hoàn thiện trước khi quyết định nghiệm thu đề tài và được ứng dụng vào thực tiễn.
Đây là một trong những cơ sở để VDB sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu, mô hình hoạt động hiện nay, thông qua đó nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị này.

Phòng NCKH và TBM – Trung tâm Đào tạo và NCKH

Tìm theo ngày :