02/10/2017 08:22
Xem với cỡ chữ

Tổng Giám đốc Trần Bá Huấn nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ; Bộ Tài chính giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành VDB

Ngày 29/9/2017, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Trần Bá Huấn, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc VDB nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2017 và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành cho Phó Tổng Giám đốc VDB Đào Quang Trường.

Dự Lễ, có: ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Tài chính - Ngân hàng (Bộ Tài chính); Ban Thường vụ Đảng ủy VDB, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, cán bộ chủ chốt tại Hội sở chính VDB; Lãnh đạo Vidifi, một số Chi nhánh, Đại diện các tổ chức đoàn thể.
Tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Quyết định số 1140/QĐ-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, ông Trần Bá Huấn được nghỉ hưu theo chế độ kể từ 01/10/2017. Ông Trần Bá Huấn được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ Q.Tổng Giám đốc VDB từ 05/9/2013 và được bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Quản lý, Tổng Giám đốc VDB từ 01/11/2013.
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính công bố nội dung công văn số 12966/BTC ngày 28/9/2017 của Bộ Tài chính về việc phân công phụ trách Ban Điều hành VDB; theo đó, ông Đào Quang Trường - Phó Tổng Giám đốc VDB được tạm giao nhiệm vụ phụ trách Ban Điều hành VDB kể từ ngày 01/10/2017./.

P.V
 

Tìm theo ngày :