11/08/2017 00:00
Xem với cỡ chữ

VDB Đồng Nai ký Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài

Ngày 10/8/2017, Chi nhánh VDB Đồng Nai và Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã ký kết Hợp đồng cho vay lại vốn nước ngoài đối với khoản vay bổ sung 15.000.000 USD (mười lăm triệu USD) đầu tư dự án Xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2) nâng công suất từ 100.000 m3/ngày lên 200.000 m3/ngày.

Trước đây, Chi nhánh VDB Đồng Nai thực hiện cho vay dự án Nhà máy nước Thiện Tân giai đoạn 1, công suất 100.000 m3/ngày với tổng mức đầu tư là 498 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ VDB là 453 tỷ đồng (vay vốn tín dụng đầu tư và ODA). Dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng ngày 18/5/2004, phát huy được hiệu quả đầu tư, đến nay đã trả hết nợ vay.
Đối với dự án Xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2, nâng công suất từ 100.000 m3/ngày lên 200.000 m3/ngày), có tổng mức đầu tư là 1.277 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn vay ODA qua VDB là 856 tỷ đồng (tương đương 41.000.000 USD). Khoản vay thứ nhất đã được hai bên ký kết ngày 20/5/2009: VDB đã cho vay lại số vốn 26.000.000 USD; như vậy với khoản cho vay bổ sung 15.000.000 USD vừa ký kết, Hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 2), đã chính thức ký kết hợp đồng vay tổng cộng 41 triệu USD nguồn ODA cam kết từ VDB Đồng Nai.

Hoàng Hữu Hùng – VDB Đồng Nai

Tìm theo ngày :