Hoạt động VDB

Công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành

Ngày 05/3/2018, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã ký quyết định số 56/QĐ-NHPT công nhận kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Ngành “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Ban Kiểm tra nội bộ chủ trì.
Ngày 15/03/2018   |Xem tiếp

Đoàn Thanh niên VDB tham gia Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2018

Ngày 6/3, tại huyện Lục Yên,tỉnh Yên Bái, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”.
Ngày 08/03/2018   |Xem tiếp

Hội thảo về áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro

Sáng 14/12/2017, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện”.
Ngày 14/12/2017   |Xem tiếp