Nghiệp vụ
Ngày 12/01/2018 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có công văn số 80/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố thông tin về hoạt động năm 2016, 2017 theo quy định công bố thông tin tại Thông tư số 99/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.
Ngày 15/01/2018   |Xem tiếp
Ngày 29/12/2017, tại Trụ sở chính VDB, Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tái cấu trúc Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.
Ngày 04/01/2018   |Xem tiếp
Ngày 20/12/2017, tại Hà Nội, Hội đồng Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam” do ban Kiểm tra nội bộ chủ trì thực hiện.
Ngày 22/12/2017   |Xem tiếp
Ngày 15/12/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có văn bản số 3044/NHPT-CĐKH đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do VDB phát hành.
Ngày 19/12/2017   |Xem tiếp
Sáng ngày 04/12/2017, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với Dự án thủy điện Đồng Văn (vay vốn bổ sung) giữa Công ty Cổ phần thủy điện Đăkrông và Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) Khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Trị.
Ngày 05/12/2017   |Xem tiếp
Ngày 28/11/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã có Công văn số 2829/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do NHPT phát hành đợt 9 /2017, bổ sung vào đợt 8/2017.
Ngày 29/11/2017   |Xem tiếp
Ngày 16/11/2017, tại Hà Nội, VDB đã tổ chức các phiên họp Hội đồng Tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017.
Ngày 22/11/2017   |Xem tiếp
Ngày 20/11/2017, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) có Công văn số 2717/NHPT-CĐKH gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đề nghị phối hợp tổ chức đấu thầu trái phiếu được chính phủ bảo lãnh do NHPT phát hành đợt 8 /2017.
Ngày 21/11/2017   |Xem tiếp
Ngày 04/11/2017, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác dự án điện năng lượng mặt trời tại tỉnh Vĩnh Long. Đại biểu là lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện Văn phòng Chính phủ; các Sở ban ngành, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham dự.
Ngày 07/11/2017   |Xem tiếp
Ngày 06/10/2017, Chi nhánh NHPT Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị (VDB KV Thừa Thiên Huế - Quảng Trị) cùng với Công ty CP thủy điện miền Trung (EVN CHP) đã tổ chức buổi tọa đàm đánh giá 5 năm phát điện và 10 năm thực hiện hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư dự án Nhà máy thủy điện A Lưới – Thừa Thiên Huế.
Ngày 13/10/2017   |Xem tiếp
Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2850
Lượt truy cập: 7927402